Alkoholbehandling med Minnesota kuren

Alkoholbehandling med Minnesota kuren

Et alkohol misbrug, som har stået på over et længere stykke tid, vil med meget stor professionel kræve professionel hjælp. Når man som alkoholiker indtager store mængder alkohol kontinuerligt over en periode på måske flere år, vil kroppen og hjernen uvægerligt tage skade. Samtidig vil ens  evne til at fungere i et daglige på paradoksal […]

Kvalificeret alkoholbehandling uden antabus

Et alkoholmisbrug bunder typisk i andet og mere end jagten på rusen selv. Det er ikke uden grund, at man taler om at ”drukne sine sorger”. Langt de fleste alkoholikere og misbrugere af andre stoffer bruger alkoholen eller stofferne til at slippe væk fra en virkelighed, som gør for ondt. Stoffer og alkohol bedøver såvel […]